Náhradní plnění

Všechny společnosti v České republice zaměstnávají více než 25 zaměstnanců jsou povinny zaměstnávat též osoby se zdravotním postižením. Každá taková společnost je povinna zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením

V případě, že společnost osoby se zdravotním postižením nezaměstnává, nebo jich zaměstnává méně než je stanovený limit, potom:

  1. tato společnost odvede každý rok do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každého nezaměstnaného pracovníka se zdravotním postižením nebo
  2. tato společnost může každoročně odebírat výrobky a služby, nebo zadávat zakázky společnosti, která zaměstnává více než 50% zaměstnanců na zřízených, nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a to ve výši sedminásobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, za každého chybějícího zaměstnance se zdravotním postižením.

Kombinace zaměstnávání vlastních zaměstnanců se zdravotním postižením, odvod od státního rozpočtu, nebo odebírání výroků a služeb, či zadávání zakázek společnostem, jenž zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením je možná.

Integrační sociální podnik Jaroslavy Lukšové poskytuje náhradní plnění společnostem dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a vyhlášky č. 507/2005 Sb. Dále podporují denní stacionář Linie radosti, se kterým sociální podnik Jaroslavy Lukšové úzce spolupracuje. Vzhledem k úzkému propojení Denního stacionáře Linie radosti a sociálnímu podniku Jaroslavy Lukšové dává mnoho odběratelů přednost právě sociálnímu podniku žadatelky při výběru společnosti zajišťující náhradní plnění.

b) Využívání přednostně místních zdrojů - podnik přednostně zaměstnává místní obyvatele a nakupuje od místních dodavatelů; k naplnění tohoto principu žadatel předloží přehled dodavatelů se sídlem nebo provozovnou ve stejném kraji a popíše, jak zapojí místní obyvatele

Integrační sociální podnik uspokojuje především místní zájmy v Moravskoslezském kraji v lokalitě Frýdecko-Místecka tím, že zaměstnává místní občany s co možná nejkratší dojížďkou do zaměstnání. Dojížďka do zaměstnání je právě vzhledem k zdravotním postižení a částečnému úvazku důležitým faktorem rozhodujícím o pracovním uplatnění dané osoby se zdravotním postižením. Současní zaměstnanci jsou z Frýdku-Místku, Čeladné a Kozlovic.

Noví zaměstnanci, kteří budou přijati v souvislosti s rozšířením služeb integračního sociálního podniku Jaroslavy Lukšové, budou vzhledem ke kratším úvazkům a dojíždění také z nejbližšího okolí, tj. města Frýdku-Místku a přilehlých obcí.


Více zde: https://www.dilnaradost.cz/nahradni-plneni/